Danh sách Audio theo thể loại Đam Mỹ

Audio Tuyệt Đối Phục Tòng
Tuyệt Đối Phục Tòng
Quang Lam
56 Phần
Đam Mỹ, Sắc
2 tuần trước
111
Audio Em Chỉ Nhìn Về Phía Anh
Em Chỉ Nhìn Về Phía Anh
Prologue
18 Phần
Đam Mỹ
2 tuần trước
45
Audio Nghi Ngờ
Nghi Ngờ
Lương Nhị
18 Phần
Đam Mỹ, Sắc
2 tuần trước
79